PERSOONSGEGEVENS

 

1) Algemeen

  1.1) Identiteit van de Verwerkingsverantwoordeljke

GIRARD AGEDISS hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid heeft als doel u op een duidelijke, eenvoudige en transparantie manier te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

GIRARD AGEDISS, SAS met kapitaal van 311.808 euro, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te ZI La Belle Entrée, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, ingeschreven in het HR van La Roche-sur-Yon onder het nummer 522 693 209 is de verwerkingsverantoordelijke van de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het transport en de levering in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens en, met name, de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 genaamd “Informatique et Libertés” (“Informatica en Vrijheden”) en de verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  1.2) Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is alle informatie over een natuurlijk persoon die kan worden geïdentificeerd of herkend. Deze informatie omvat voornamelijk uw naam, uw telefoonnummer en uw adres. Dit heeft geen betrekking op de statistische gegevens die wij verzamelen als u, bijvoorbeeld, onze website bezoekt. Het zijn gegevens die niet rechtstreeks met u kunnen worden verbonden.

 

2) Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens en ontvangers van de verwerkte gegevens

 

In het kader van de verwerking van de leveringen, stellen wij onze partners informatie ter beschikking waarmee ze het transport en de tracking van de leveringen kunnen beheren en de handelsrelatie kunnen beheren. De verwerkte gegevens zijn voornamelijk de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, gegevens met betrekking tot de woning (digicode, verdieping, huis of appartement). De gegevens worden verwerkt op basis van het contract, overeenkomstig Art.6 (1) b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de verwerking van uw bestelling, doen wij beroep op verschillende dienstverleners die worden toegewezen aan de volgende diensten:

  2.1) Optimalisatie van het transport

In het kader van de verwerking van de dienstverlening transport, doen we beroep op verscheidene toepassingen waarmee we de routes van onze chauffeurs kunnen optimaliseren en de exacte locatie van de pakketjes kunnen opvolgen. De gegevens worden verwerkt op basis van het rechtmatige belang van GIRARD AGEDISS, overeenkomstig Art.6 (1) f. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2.2) Onderaanneming transport en logistiek

In sommige gevallen kan AGEDISS ook worden gevraagd om uw gegevens te delen met derden om de wettelijke, reglementaire en conventionele verplichtingen na te leven of om de vragen van wettelijk bevoegde autoriteiten te beantwoorde.

       2.3) Tevredenheidsenquêtes

Om onze diensten en producten continu te verbeteren en te voldoen aan de vereisten van onze klanten, stellen wij u voor om (tevredenheids)enquêtes te beantwoorden. U bent uiteraard vrij om te beslissen of u wilt deelnemen aan deze onderzoeken en u kunt dit – tenzij anders vermeld – anoniem doen. Om uw antwoorden te kunnen beoordelen, vragen wij u echter om uw geslacht, leeftijdscategorie en postcode in te vullen. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt in het kader van deze enquête en wordt na analyse verwijderd.

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming, overeenkomstig Art.6 (1) a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de verwerking van de transportdienstverlening, analyseren wij via een AI-oplossing de opmerkingen van consumenten die de enquêtes invullen en worden ze door ons per thema ingedeeld (tevredenheidsniveau, oorzaken van ontevredenheid).

Deze verwerking gebeurt op basis van het rechtmatige belang van ons bedrijf, overeenkomstig Art.6 (1) f. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

         2.4) Tracking van de levering van particuliere klanten

In het kader van de verwerking van de leveringen, bieden wij onze particuliere klanten de mogelijkheid om informatie op te vragen voor de tracking van hun leveringen. De verwerkte gegevens zijn als volgt: voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, ordernummer en de naam van het bedrijf waar de bestelling werd geplaatst. De gegevens worden verwerkt op basis van het contract, overeenkomstig Art.6 (1) b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2.5) Contact / Zakelijke offertes

De website van Agediss werd ook ontwikkeld om offerteaanvragen in te dienen, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden beantwoord. In dit geval bestaan de verzamelde persoonsgegevens uit contactgegevens, zoals: de naam, voornaam, functie, het adres van de hoofdzetel, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, en het telefoonnummer.

De gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming, overeenkomstig Art.6 (1) a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2.6) Contact / Partnerschap

De website van Agediss werd ook ontwikkeld om aanvragen voor professionele partnerschappen met derden te beantwoorden. In dit geval bestaan de verzamelde persoonsgegevens uit contactgegevens, zoals: de naam, voornaam, functie, het adres van de hoofdzetel, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, en het telefoonnummer. Daarnaast wordt er ook informatie over het bedrijf verzameld, zoals de naam van de zaakvoerder, zijn e-mailadres en telefoonnummer.

De gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming, overeenkomstig Art.6 (1) a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2.7) GIRARD AGEDISS als werkgever

Als u bent geïnteresseerd in een carrièrekans bij GIRARD AGEDISS, kan u uw kandidatuur indienen via het tabblad “werken voor ons”. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en motivatiebrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming, overeenkomstig Art.6 (1) a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

3) Termijn voor de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens van de klanten waaraan wij pakketten leveren, worden bewaard in ons gegevensarchief voor een termijn van twee jaar, vanaf de levering of de facturatie. Vervolgens zullen uw gegevens worden verwijderd na een periode van 10 jaar (fiscale verjaringstermijn).

De Persoonsgegevens van de personeelsleden van de bedrijven die klant zijn bij ons en onze onderaannemers, zullen worden bewaard zolang de handelsrelatie loopt vermeerderd met een termijn van 24 maanden.

De Persoonsgegevens van de kandidaten voro de facatures bij Girard Agediss worden verwijderd als uw kandidatuur niet wordt weerhouden of worden bewaard voor een periode tot 24 maanden.

In geval van een gerechtelijke procedure, kunnen de voornoemde Persoonsgegevens en alle informatie, documenten en stukken met Persoonsgegevens die zijn gericht op de vaststelling van de feiten die ten laste kunnen worden gelegd of de identificatie van de feiten die in twijfel worden getrokken, de slachtoffers, de getuigen, worden bewaard voor de duur van het proces, ook wanneer de looptijd van het proces langer is dan de hierboven vermelde termijn.

 

4) De logbestanden

Wij stellen hierna specifieke informatie ter beschikking die verwijst naar de verwerking van gegevens die we verzalemen wanneer u op onze website surft.
Zodra u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch een reeks gegevens en informatie die we opslaan in zogenaamde “logbestanden”voor een termijn van één (1) jaar. De volgende gegevens en informatie kan worden bewaard in onze logbestanden:

 

Datum en uur van de verbinding

Naam van de pagina die werd geraadpleegd

IP-adres van het toestel dat oorspronkelijk werd gebruikt

Identificatie van het toestel (Android-ID, Apple-ID)

ID van de sessie

Gebruikt browsertype en zijn versie

Besturingssysteem

Verwijzing (webpagina vanwaar u werd doorgestuurd)

Wij hebben deze gegevens nodig voor de technische toegankelijkheid van onze website en om onze advertenties aan te passen aan al uw toestellen. Bovendien verzamelen wij gegevens om systeemstoringen en aanvallen van het systeem via de website te identificeren en om beschermingsmaatregelen te ontwikkelen om misbruik te voorkomen, aangezien GIRARD AGEDISS hiervoor wettelijk bevoegd is op basis van de uitvoering van de overeenkomst, volgens Art.6 (1) b. en op basis van de naleving van een wettelijke verplichting overeenkomstig Art. 6 (1) c. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

5) Cookies

  5.1) Wat is een cookie?

In deze rubriek “COOKIES” leert u meer over de herkomst en het gebruik van de informatie die wordt verzameld tijdens het surfen en die wordt verwerkt wanneer u onze website en uw rechten raadpleegt. Deze rubriek is dus belangrijk voor u, als u een positieve en vertrouwde ervaring wilt hebben met onze Diensten. Het is echter ook een belangrijke rubriek voor Ons, zodat wij al uw vragen tijdens het raadpelgen van onze website op een precieze en volledige manier kunnen beantwoorden en rekening kunnen houden met uw wensen.

Als u onze website raadpleegt, is het mogelijk dat informatie over het surfgedrag van uw toestel (computer, tablet, smartphone, enz.) op onze website zal worden opgeslagen in de “Cookies-bestanden” die worden geïnstalleerd op uw toestel.

Het gebruik van cookies heeft als rechtsgrondslag:

– uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

– het rechtmatige belang van GIRARD AGEDISS overeenkomstig Art. 6 (1) f van de AVG.

  5.2) De Cookies die we gebruiken op onze website

Wij gebruiken technische cookies (“eigen cookies”) die enkel zijn bedoeld om de vormgeving van de website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel.

Dit type cookies wordt rechtstreeks geïnstalleerd door GIRARD AGEDISS. De cookies berokkenen geen schade aan uw toestel, ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De “technische” Cookies, bieden u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot specifieke en persoonlijke pagina’s van onze website, zoals de tracking van uw levering, dankzij de identificatiegegevens of gegevens die u ons eventueel eerder zou hebben toevertrouwd;

De bewaartermijn van technische cookies is de duur van de sessie of het moment waarop u uw browser sluit (een zogenaamde “sessiecookie”).

Wij gebruiken ook cookies op maat van het publiek, waardoor we hun gebruik van onze website en de prestaties van onze website leren kennen en zijn werking kunnen verbeteren (bijvoorbeeld de pagina’s die het vaakst worden geraadpleegd, opzoekingen van internetgebruikers via onze zoekfunctie…). De verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, noch gebruikt voor andere doeleinden. U kan zich verzetten tegen deze trackers in de browserinstellingen.

We gebruiken de tool Google Analytics om cookies te genereren, zoals wordt beschreven op de site officiel de Google

. U vindt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en
de gegevensbescherming op:
https://www.google.com/analytics/terms/fr.html

https://policies.google.com/?hl=fr

Naam van de cookie en afkomst Doel van de cookie Opslagduur
_ga (google analytics)

Publieksmeting:

biedt de mogelijkheid om het aantal unieke bezoekers van een website te tellen

14 maanden
_gid (google analytics)

Publieksmeting:

wordt gebruikt om verschillende bezoekers van elkaar te onderscheiden

1 dag
_gat_gtag_xxx (google analytics)

Publieksmeting:

wordt gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te beperken

1 minuut
AGEDISS_SID

Werking van de website:

biedt de mogelijkheid om sessies te beheren

Verloopt aan het einde van de sessie
PHPSESSID

Werking van de website:

biedt de mogelijkheid om sessies te beheren

Verloopt aan het einde van de sessie
  5.3) Cookies die worden gebruikt door derden bij gebruikers van onze website

Het betreft cookies of trackers die worden geïnstalleerd op uw toestel door derden (webhost, partners…) wanneer u surft op de pagina’s van onze website.

Deze entiteiten hebben zich ertoe verplicht om de geldende wetgeving betreffende cookies/trackers na te leven en garanderen de implementatie van beschermings- en veiligheidsmaatregelen voor de verzamelde gegevens.

U kan zich verzetten tegen deze trackers in de browserinstellingen.

De opslagduur van cookies van derden bedraag maximum 14 maanden.

  5.4) VUw keuze voor de cookies

De installatie van cookies op uw toestel wordt per definitie bepaald door de toestemming van de gebruiker.

U kan het gebruik van cookies op ieder moment gratis wijzigen en beperken door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen.

Het beheer van cookies en uw keuzes worden beschreven in het menu “Instellingen” van uw browser, zodat u steeds weet op welke manier u uw voorkeuren op het vlak van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan ook de Franstalige gids van de CNIL raadplegen. Deze gids is beschikbaar via de volgende link:https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

We vestigen echter uw aandacht op het feit dat u in dat geval misschien niet gebruik kan maken van alle functies van de website.

In dat geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde werking van onze diensten als resultaat van het feit dat wij de cookies die nodig zijn voor de werking niet kunnen installeren of raadplegen, aangezien u ze hebt geweigerd of verwijderd.

Bovendien kan u voorkomen dat Google de gegevens die worden gegenereerd door de cookie met informatie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) kan delen en dat Google deze gegevens verwerkt door de plug-in die beschikbaar is via het volgende adres te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

 

6) Media en sociale media

Wij gebruiken verschillende netwerken en sociale media om ons bedrijf te promoten op een doelgerichte manier. In dat kader is GIRARD AGEDISS slechts een gebruiker van deze platformen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om kennis te nemen van het beoogde gebruik, met name commercieel gebruik, van de informatie die tijdens het surfen wordt verzameld. Dit privacybeleid moet u de mogelijkheid bieden om uw keuze te maken op de sociale media.

7) Veiligheid

In de mate van het mogelijke, stellen wij alles in het werk om de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen iedere onbedoelde en onrechtmatige verwijdering, wijziging of ieder verlies en tegen iedere ongeautoriseerde overdracht of toegang. Onze werknemers worden gehouden aan het beroepsgeheim en stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te beschermen. Ze krijgen regelmatig een opleiding voor vragen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

De Website is onderhevig aan één van de krachtigste beveiligingssystemen van het moment. GIRARD AGEDISS implementeerde een TLS-encryptieproces (Transport Layer Security)

 

8) Uw rechten als betrokkene

Conform de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over een recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken. U beschikt over een recht de verwijdering van uw Persoonsgegevens, die wij beharen, te vragen, behoudens wettelijke uitzondering op het recht op verwijdering. U hebt ook het recht om onjuiste Persoonsgegevens over uzelf te corrigeren en/of onvolleidge Persoonsgegevens te laten aanvullen. Bovendien beschikt u in bepaalde gevallen over het recht om te vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Daarnaast beschikt u over het recht om te vragen dat wij uw de gegevens die u met ons deelde en die wij hebben verwerkt op basis van uw akkoord of waarvan de verwerking nodig was voor de afsluiting en uitvoering van een overeenkomst, in een toegankelijk formaat delen met uzelf of een externe partij die door u werd aangesteld (recht op gegevensportabiliteit). Bovendien beschikt u over het recht om richtlijnen met betrekkig tot de verwerking van uw gegevens na uw overlijden te bepalen.

Tot slot beschikt u over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om gegronde redenen, wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van het rechtmatige belang van GIRARD AGEDISS, zoals beoogd in artikel 6 (1) f. van de Europese verordening.

Ons merk GIRARD AGEDISS en zijn werknemers verbinden zich iedere dag tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van Persoonsgegevens. Als u opmerkingen heeft of uw ongenoegen wilt uiten of als we niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, willen wij u vragen om een e-mail te sturen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende adres: Girard Agediss – Afdeling Juridische Zaken – 243/245 Rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ E-mailadres: dpo@agediss.com

U beschikt ook op ieder moment over het recht om een klacht in te dienen bij de Franse CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) op het adres:

3 Place de Fontenoy – TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07