Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

onze engagementen

In lijn met zijn tijd en bewust van de uitdagingen van de toekomst, maakte Agediss de keuze om zich te engageren voor het principe “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)”. Er werden verscheidene acties gevoerd om te evolueren naar een duurzamer model met meer respect voor de mens en het milieu.

Een engagement voor welzijn op het werk

Voor ons gaan stere prestaties hand in hand met goede arbeidsomstandigheden. Daarom ondertekende Agediss een overeenkomst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het beroepsleven en welzijn op de werkvloer. Daarom engageren we ons:

  • Om opleidingen te bieden in ons intern opleidingscentrum, de Agediss Academy, om de kennis van onze werknemers steeds verder uit te diepen;
  • Om interne promotiekansen te bevorderen, door voorrang te geven aan de kandidaturen als één van beide geslachten ondervertegenwoordigd is;
  • Om onderzoek te voeren naar de lonen om te controleren of de bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen berusten op objectieve criteria: als dat niet het geval is, moeten de verschillen worden gecompenseerd;
  • Om het recht op deconnectie door middel van een charter na te leven, met name door het toekennen van verlofdagen aan werknemers met grote persoonlijke beperkingen of de toegang tot Home Office in bepaalde omstandigheden, voor een betere organisatie van het beroeps- en privéleven.

Onze indicatoren voor de gelijkheid tussen vrouwen/mannen

Indicator loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Indicator verschil stijgingspercentage tussen vrouwen en mannen.

Indicator verschil promotiepercentage tussen vrouwen en mannen.

Indicator stijging percentage vrouwelijke werkneemsters in het jaar na hun zwangerschapsverlof.

Indicator aantal werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht bij de tien hoogste lonen.

Bijdrage voor recyclage en de valorisatie van gebruikte producten

Agediss werkt aan circulaire economie, met zijn engagement voor het sorteren van afval, maar ook de valorisatie en recyclage van huishoudelijke apparatuur en meubilair.

Dankzij het partnerschap met Eco-Systèmes, een door de overheid erkend ecologisch organisme, draagt Agediss bij tot de inzameling en recyclage van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Via deze stap kan afval dat gevaarlijk is voor het milieu (batterijen, onderdelen die kwik bevatten…) beter worden beheerd en kunnen bepaalde materialen waarvan ze zijn gemaakt (glas, plastic…) worden gevaloriseerd.

Agediss is gespecialiseerd in meubeltransport en kon zijn actieradius op een natuurlijke manier uitbreiden door een partnerschap te starten met Eco-Mobilier. Op die manier geven we een tweede leven aan oude meubels en gebruikte matrassen, door ze te recycleren of door ze terug te winnen in energie.

Acties ten gunste van de luchtkwaliteit en het milieu

Agediss schakelde einde 2019 over op papierloze facturatie. Door te besparen op het gebruik van 40.200 pagin’s per jaar, worden niet minder dan 5 bomen gespaard en kan 600 kg zuurstof worden behouden. Aan het einde van ons dematerialisatieproject zullen ook alle leveringsbons en overeenkomsten papierloos worden, waardoor ieder jaar 1.497.828 minder blaadjes zullen worden gebruikt, het equivalent van 1.763 bomen, ofwel 211.592 kg aan zuurstof.

Bovendien heeft Agediss, een echte wegvervoerder, een bijzondere taak te vervullen met het oog op de uitdaging van de klimaatverandering. Om de impact van zijn activiteiten op de luchtkwaliteit te beperken, gebruikt Agediss specifieke software om zijn rondes te optimaliseren en langzamerhand elektrische voertuigen te integreren in zijn wagenpark.

Tot slot groeide onze vermogens op het vlak van de workflow en nam onze opslagcapaciteit toe sinds augustus 2020 dankzij onze nieuwe hub met HQE/BREEAM-certificaat.